čas spomaliť

Bezpečné mesto pre všetkých

Umenie / mesto / udrŽateľná mobilita

Sledujte náš Instagram a nič vám neujde! Na tejto sociálnej sieti sa budeme snažiť postupne reagovať aj na často kladené otázky, rôzne názory na riešenú tému, vysvetľovať ciele, metódy, informovať vás o podujatiach, termínoch a podobne.

príklad premeny verejného priestoru pomocou umenia na asfalte

street artist Camilla Falsini

Cieľom projektu Čas spomaliť je prispieť k zvýšeniu bezpečnosti chodcov v okolí križovatky pri Mlynskom náhone pomocou maľby na asfalte.

Trvanie umeleckého zásahu bude približne rok a prostredníctvom rôznych dát budeme merať jeho efekt na bezpečnosť chodcov.

Reagujeme na svetové trendy a potreby súčasnej spoločnosti žiť v bezpečných a zdravých mestách. Udržateľná mobilita, upokojovanie dopravy v centre mesta a zvyšovanie bezpečnosti sú spôsoby ako to dosiahnuť.

Projekt realizuje kolektív košických organizácií z oblasti komunitného rozvoja, urbanizmu, umenia, cyklo-dopravy a Mesto Košice.

online

prieskum!

Dotazníkový prieskum je už ukončený, zúčastnilo sa ho cez 850 ľudí.

Ďakujeme za názory všetkých, ktorí pomohli ujasniť predstavu spoločnosti k téme bezpečnosti dopravy.

Prezentácia výsledkov našich prieskumov bude uvedená pri otvorení výstavy.

Projekt získal grant z nadácie Bloomberg Philanthropies, ktorá podporuje projekty využívajúce umenie a dizajn na zvýšenie bezpečnosti na uliciach, zlepšenie verejných priestorov a zapojenie obyvateľov miestnych komunít do plánovania a tvorby miest.

Nadácia podporila desiatky podobných projektov na celom svete. Projekt Čas spomaliť je jedným z 19tich projektov, ktoré budú zrealizované v Európskych veľkomestách v roku 2023. Pozrite si video k projektu na youtube.

Štúdia Asphalt art safety study ukázala, že podobné zásahy významne zvyšujú bezpečnosť chodcov a cyklistov.


miesto umeleckej intervencie

maľba na asfalte

____

Na tomto mieste vznikne v roku 2023 najväčšia maľba na asfalte na Slovensku.


V čom je problém?

Križovatka ako bariéra bezpečného pohybu

Križovatka s nevhodným dizajnom sa postupným historickým vývojom dostala do stavu, kedy nevyhovuje potrebám všetkých účastníkov cestnej premávky. Nachádza sa blízko historického centra mesta a prepája ho s ďalšími časťami mesta, rezidenčnými štvrťami aj plánovaným novým mestským centrom pri Hornáde, pritom však vytvára bariéru v bezpečnom pohybe širším centrom mesta.

Systémové problémy a problematické správanie ľudí

Široká cesta, ktorá vystavuje chodcov premávke veľmi dlho, chýbajúca svetelná signalizácia, časté prekračovanie povolenej rýchlosti, neprehľadnosť niektorých úsekov, prechádzanie chodcov cez cestu mimo priechodov pre chodcov, či chýbajúca infraštruktúra pre cyklistov zvyšujú riziko dopravných kolízií.


Umenie ako nástroj na zvyšovanie bezpečia

Maľba na chodníkoch, priechodoch pre chodcov a križovatkách napomáha lepšej viditeľnosti chodcov, zvýrazneniu okrajov peších zón a uľahčuje orientáciu pre všetkých účastníkov premávky. Vďaka maľbe vznikne príjemný verejný priestor a bezpečné cestné koridory pre najzraniteľnejších účastníkov dopravy – chodcov vrátane detí, ľudí s pohybovými a kognitívnymi obmedzeniami, seniorov a seniorky. Popri tom myslíme aj na potreby cyklistiek a cyklistov a na plynulosť dopravy.

Finálny návrh maľby je v procese navrhovania a spolupracujú na ňom mnohí profesionáli a profesionálky z oblasti dopravy, urbanizmu, mestského plánovania, komunitného rozvoja a umenia. Údaje z dotazníka nám už pomáhajú v hľadaní správneho riešenia.

BEZPEČNÉ PRIECHODY

PRÍJEMNEJŠIE NÁMESTIE

UPOKOJOVANIE DOPRAVY


Asphalt Art Safety Study

Umelecké intervencie na asfalte preukázateľne zvyšujú bezpečie chodcov a cyklistov v doprave.

Autori štúdie: Bloomberg Philanthropies a Sam Schwartz

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je ohrozenie bezpečnosti chodcov a cyklistov v mestách vážnym a častým problémom. Denne dochádza k mnohým dopravným incidentom, do ktorých sú zapojení tí najzraniteľnejší – chodci a cyklisti. Negatívnym dopadom dopravných incidentov na zdravie a kvalitu života je možné predchádzať.


Úspešné príklady zo sveta

Asphalt Art Projects program na podporu transformácie ulíc v Európe a USA

Miláno – Piazze Aperte – otvorené námestia – sú súčasťou adaptačnej stratégie mesta

URB-i platforma zbierajúca rôzne transformácie miest po celom svete

Miláno, Taliansko
Miláno, Taliansko
Huntington, USA
Huntington, USA
Miláno, Taliansko
Miláno, Taliansko
Kansas, USA
Kansas, USA
Lancaster, USA
Lancaster, USA
Miláno, Taliansko
Miláno, Taliansko
Denver, USA
Denver, USA
Miláno, Taliansko
Miláno, Taliansko
previous arrow
next arrow
 

Výsledky projektu
Kansas City / USA

Priemerná rýchlosť vozidiel na križovatke klesla o 45%.

Priechody pre chodcov sa skrátili o 52%, vďaka čomu chodci prechádzajú cez ulicu rýchlejšie.

Percento chodcov, ktorí uvádzajú, že sa na križovatke cítia „veľmi bezpečne“ sa zvýšilo z 23% na 63%.

Zdroj: asphaltart.bloomberg.org


Máte komentár, užitočnú pripomienku alebo sa chcete zapojiť do projektu?

Kontaktujte nás

info@spomalit.sk


Projektový tím

Partneri


Čas spomaliť (c) 2023